Projectmanagement

Een goede werkvoorbereiding betekent een snelle uitvoering van uw project. Bouwplanmakers doet het projectmanagement van de volledige werkvoorbereiding. Hierin werken wij samen met werkvoorbereiders en bouwkostendeskundigen. Wij doen:

• De projectleiding van de uitvoering tijdens de voorbereidingsperiode, de bouwperiode, het coördinatieoverleg en de begeleiding van uitvoering en onderaannemers;

• Wij schrijven bestekken volgens de STABU-systematiek;

• Wij controleren de kwaliteit en de kosten, voeren de benodigde werkenadministratie en bewaken de voortgang;

• Wij zetten de opleveringsprocedures op en voeren deze uit, inclusief de bijbehorende revisiegegevens;

• Voor de dagelijkse uitvoering staan altijd allround projectleiders klaar.

tekening

Planning

De planning is het belangrijkste onderdeel van projectmanagement. Bij een bouwproject gaat het niet alleen om het tijdspad van de uitvoering, om een goede planning van het voortraject. Kortom; een goede planning levert veel tijd op. Bouwplanmakers maakt verschillende soorten planningen:

• Procedureplanning van de initiatieffase, van eerste actie tot en met de bouwvergunning;

• Voorbereidingsschema’s. Dit is de 3-maandenperiode voor aanvang van de bouw;

• Het overall-schema van de bouwuitvoering, de eerste paal tot en met de oplevering. Hier horen ook detailplanningen bij, de fijnafstemming van de deelwerken;

• Voor de personeelsinzet aan de hand van de begrootte manuren maken wij personeelsbezettingsschema’s;

• Het verloop van de kosten en opbrengsten uitgezet in tijd, geven wij weer in financieringsschema’s.