Bestemmingsplan & Vergunningsaanvraag

Bouwplanmakers kan voor u een bestemmingsplantoets en vergunningsaanvraag verzorgen. Met een schetsontwerp kunnen wij een zogenaamd “vooroverleg” bij de gemeente aanvragen, waarin het plan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en zal worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Indien alles akkoord is bevonden, gaan wij over op een definitief ontwerp.

Met het definitieve ontwerp gaan we het plan verder technisch uitwerken en zullen wij de benodigde (bestek)tekeningen en (constructie) berekeningen en bouwbesluittoets gaan maken ten behoeve van de indiening bij de gemeente (via het omgevingsloket). De omgevingsvergunning kan bestaan uit diverse onderdelen, bijvoorbeeld: Slopen, Bouwen, Milieu, Kappen van bomen, Uitrit, Monument. U hoeft zich hier verder geen zorgen om te maken, wij kunnen alles voor u regelen! De vergunningsprocedure duurt ca. 8 a 14 weken.

Zie ook werkwijze Bouwplanmakers.

Fotocollage project Ahlmann | Bouwplanmakers