Diensten voor Vve Beheerders

Bouwplanmakers verzorgt de coördinatie van bouwkundige werkzaamheden voor beheerders van Vereniging van Eigenaren (VvE). Naast dagelijks beheer zijn er vaak ook bouwkundige werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan groot onderhoud, renovatie of modernisering. Grote projecten vragen niet alleen meer expertise bij de planning, financiering en uitvoering, maar moeten ook een keer uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om werken als dakrenovaties, kozijnvervanging, het herstel van bergingen, groot schilderwerk (eventueel met een wijziging van de kleurstelling), energie besparen of juist opwekken.

Een toegevoegde waarde van Bouwplanmakers is dat we onafhankelijk zijn bij het inschakelen van (onder)aannemers, omdat we zelf geen aannemer zijn. Hierdoor hebben wij een sterke onderhandelingspositie bij de offerteaanvraag en kunnen wij een scherpe prijs bedingen.

Werkzaamheden voor VVE Beheerders:

 • Het opstellen van een programma van eisen  en het schrijven van een bestek;
 • Een reële begroting opstellen;
 • Offertes opvragen en vergelijken;
 • Periodiek overleg met de beheerder en/of het bestuur van de VvE;
 • De controle van de algemene voorwaarden en de check op kredietwaardigheid van de leverancier;
 • De onderhandeling over het contract;
 • Het aanvragen van subsidies;
 • Het aanvragen van de benodigde vergunningen;
 • Het bouwmanagement. Dit omvat: het maken van de werkplanning, de voortgang bewaken, kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering, tussentijdswerkoverleg met het onderhoudsbedrijf;
 • De communicatie met en de coördinatie van zaken die door bewoners zelf moeten worden gedaan. Denk onder andere aan het openen van deuren en ramen, het sluiten van ventilatieroosters, het leegruimen van balkons, het verplaatsen van auto’s;
 • De eindoplevering inclusief een kwaliteitscontrole;
 • De afhandeling van klachten, tijdens en na het werk;
 • Het behandelen van garantieclaims naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden.

De stappen

Na een oriënterend gesprek bekijken we welke van bovenstaande diensten voor uw project nodig of gewenst zijn. Daarvoor maken we kosteloos een offerte. Indien de Vereniging van Eigenaren

een goede meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP) heeft, is hierin meestal al rekening gehouden met kosten voor bouwmanagement. Bij de beheerder valt groot onderhoud vaak niet onder de afgesloten beheer overeenkomst.

Tip: werkt u met MJOP’s waarin geen rekening is gehouden met kosten voor bouwmanagement, dan is het raadzaam om bij de actualisering van de MJOP hier alsnog een budget voor op te nemen. Ook hierin adviseren wij u.

Onze expertise

 • Bouwplanmakers heeft alle expertise in huis. De calculatie, het tekenwerk en het bouwmanagement is aanwezig onder één dak;
 • Wij hebben veel ervaring met werken voor VvE’s. Splitsingsreglementen en de communicatie met individuele bewoners zijn voor ons gesneden koek;
 • Wij zijn onafhankelijk van leveranciers en kunnen u daardoor adviseren over goede leveranciers;
 • Wij houden voortdurend toezicht op de uitvoering en overleggen regelmatig met de aannemer en sturen waar nodig bij. We leggen verslag en communiceren dit naar het bestuur / VvE-beheerder. Zo houdt u met minimale inspanning een vinger aan de pols;
 • Bouwkosten zijn ons specialisme en we onderhandelen daarom zeer scherp voor onze klanten. Bij de grotere opdrachten verdient u de kosten voor onze werkzaamheden al terug bij de opdrachtverstrekking aan de aannemer;
 • Er is geen verplichting en geen provisie. Wij maken kosteloos een offerte voor de gewenste werkzaamheden. Wanneer u de opdracht aan ons gunt, zijn dat ook de enige kosten die de VvE aan ons betaalt.