Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Elk gebouw heeft onderhoud nodig om in topconditie te blijven. Maar wanneer is dit nodig en wat kost dit? En hoeveel moet u jaarlijks reserveren om straks niet voor onverwacht hoge uitgaven te staan? Op deze vragen krijgt u een exact antwoord met een meerjaren onderhoudsbegroting.

Bouwplanmakers maakt meerjaren onderhoudsbegrotingen voor veel verschillende soorten opdrachtgevers, zoals:

  • Verenigingen van Eigenaren (VvE)
  • Gemeenten
  • Woningstichtingen
  • Bedrijven

MJOP

Voor alle VvE’s waarvan de akte van splitsing gebaseerd is op het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, model 2006 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is het verplicht om een financiële reserve aan te houden voor de uitvoering van planmatig bouwkundig onderhoud. Het gaat hier dus om vervangingen van bouwkundige aard die er voor zorgen dat het gebouw in een goede conditie blijft gedurende de levensloop van het object. Hieronder vallen ook de kosten voor bevindingen. Dit zijn incidentele schades aan het gebouw, zoals lekkages die met meer of minder spoed verholpen moeten worden om vervolgschade te voorkomen.

Het inschatten van de hoogte van de kosten en het jaar waarin bepaalde werkzaamheden vallen met de daaruit voortvloeiende jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsreserve, is een complexe zaak. Deze valt dan ook buiten de reguliere werkzaamheden en expertise van het VvE-bestuur en/of de beheerder.

 

Ons bureau is gespecialiseerd in het maken van deze meerjarenbegrotingen ofwel MJOP (meerjaren onderhoudsplan). Wij leveren u een zeer complete en overzichtelijke begroting  met de hoogte van de kosten die de aankomende 40 jaar gemaakt worden én het jaar waarin die kosten vallen. Ook presenteren wij u direct het jaarlijks te reserveren bedrag voor de aankomende 40 jaar. Samen met de reguliere begroting die alle overige (vaste) kosten bevat, vormt dit uw jaarlijkse begroting.

Bouwplanmakers heeft veel ervaring met meerjarenbegrotingen. Wij leveren u dan ook een volledige en professionele begroting, toegespitst op uw specifieke wensen. Overigens leveren we niet alleen MJOP’s aan VvE’s, we kunnen de VvE en hun beheerders ook nog met overige diensten helpen.