Wij geven onafhankelijk advies bij algemene vragen over uw bouwproject. U vraagt zich bijvoorbeeld af hoe u het beste uw woning ontwerpt, hoe u een comfortabele ruimte creëert en welke vloer het beste voor uw berging is? Bouwplanmakers zal u onafhankelijk adviseren, zodat u de juist keuze kunt maken.

Als bouwkundig adviesbureau is Bouwplanmakers voor diepgaande bouwkundige vraagstukken uw partner. Wij geven u snel antwoord op specialistische onderwerpen. Wij geven u informatie aan de hand van onderstaande hulpmiddelen:

 • Bouwbesluitberekeningen
 • Dauwpuntberekeningen
 • Bestemmingsplantoetsen
 • STABU bestekken
 • Nulmetingen
 • Bouwkundige na-opname
 • Bouwkundig rapport

Bouwbesluitberekeningen
Bouwbesluitberekeningen bestaan uit daglicht, ventilatie, Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)), Energie Prestatie Gebouw (EPG), spuiventilatie berekeningen. Deze berekeningen zijn deels vereist als u uw omgevingsvergunning wilt indienen.

Dauwpuntberekeningen
De dauwpuntberekeningen hebben direct verband met dampdruk en absolute vochtigheid. Lucht is een mengsel van verschillende gassen. Een van deze gassen is waterdamp. De hoeveelheid waterdamp die in lucht kan worden opgenomen, is echter beperkt. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp deze kan opnemen. De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp zich ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht bevindt bij een bepaalde temperatuur. Aangezien de maximale hoeveelheid aan waterdamp stijgt met stijgende temperatuur, daalt de relatieve luchtvochtigheid met stijgende temperatuur (en omgekeerd). Het dauwpunt wordt gedefinieerd als de temperatuur waarbij de werkelijke waterdamp in de lucht maximaal is (100% relatieve vochtigheid). Bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% is het dauwpunt dan ook gelijk
aan de luchttemperatuur. Het dauwpunt is dus een temperatuursonafhankelijke grootte. Een manier om het dauwpunt te meten, is het afkoelen van een metaal totdat de waterdamp op het metaal neerslaat. Op dat moment is de temperatuur gelijk aan het dauwpunt.

Bestemmingsplantoetsen
Uit een eerste bestemmingsplantoets blijkt of uw plan binnen het huidige bestemmingsplan past. Indien het niet voldoet, betekent het echter niet direct dat de gemeente op voorhand niet mee wilt werken aan uw plan. Het college kan overwegen door middel van een buitenplanse afwijking of een bestemmingsplanwijziging toch uitvoering te geven aan uw plan. Wij zoeken uit of er mogelijkheden zijn om dit passend te krijgen. Als dat niet lukt, kan eventueel het bestemmingsplan aangepast worden.

STABU bestekken
Het bestek kan een zeer nuttig, of zelfs een onontbeerlijk document zijn voor de aanbesteding van uw project. Alle werkzaamheden en materialen staan er in beschreven. We zullen u adviseren in de te maken keuzen om de kwaliteit van uw project te garanderen zonder dat u te veel betaalt.

Nulmetingen
Een bouwkundige opname (ook wel bouwkundige taxatie of nulmeting genoemd) is de vastlegging in beeld (fotografie) en geschrift (de rapportage) van (de bestaande gebreken aan) een object binnen een vooraf vastgesteld gebied waarbinnen risicovolle werkzaamheden plaats gaan vinden. Te denken valt hierbij aan: heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden, maar ook (zwaar) bouwverkeer over een tracé. De bouwkundige opname wordt in de regel verricht door een vooropname of bouwkundig taxatie-expert en dit kunnen wij verzorgen.

Bouwkundige na-opname
Een bouwkundige na-opname wordt uitgevoerd nadat er in het vastgestelde gebied risicovolle werkzaamheden plaats hebben gevonden. De na-opname vindt plaats indien het project volledig is afgerond. De na-opname kan niet los gezien worden van een voor-opname (ofwel een nulmeting) en dient als vergelijkingsmateriaal.

Bouwkundig rapport
Wanneer dient u een bouwkundige keuring van uw woning uit te laten voeren?

 • Tijdens de bezichtigingen: u voorkomt hiermee een miskoop of hoge onderhoudskosten in de (directe) toekomst (een meeloopkeuring verdient de voorkeur);
 • Voor de onderhandelingen: een bouwkundig rapport kunt u goed gebruiken tijdens het
  onderhandelingsproces;
 • Voorafgaand aan de procedure tot het verkrijgen van financiering: de hypotheek-verstrekkende instantie kan om een bouwkundige keuring vragen indien de taxateur in zijn taxatierapport heeft verklaard dat hij verwacht dat de kosten om het object in een goede onderhoudsstaat te brengen meer dan 10% van de taxatiewaarde van het object omvatten. Of indien u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wenst;
 • Als verkoper: u kunt profiteren van een versnelde verkoop. De koper krijgt namelijk een goed beeld van de eventueel te verwachten kosten.