SPLITSINGSTEKENINGEN

Een splitsingstekening heeft u nodig indien u een eigendom verwerft in een gebouw met meerdere eigendommen, zoals een appartementencomplex. Dan heeft u te maken met appartementsrechten. Uw eigendom zal vastgelegd moeten worden in een splitsingsakte en splitsingstekening.

Juridisch document

Een appartementsgebouw dat door meerdere eigenaren gebruikt of bewoond wordt, zal als opgesplitst onroerend goed ingeschreven worden bij het Kadaster. Hiervoor is een akte van splitsing van appartementen in het openbare register van het Kadaster vereist. Een splitsingstekening geeft de grenzen aan tussen de ruimten voor privé en gemeenschappelijk bezit en is een juridisch document.

De notaris is bevoegd de akte van splitsing op te maken. Essentieel bij de akte is de splitsingstekening. Bouwplanmakers kan de splitsingstekening verzorgen.

Wettelijke eisen

De splitsingstekening moet voldoen aan de wettelijke eisen, waarop een volstrekt eenduidige wijze de splitsing van de appartementen zijn vastgelegd op tekening. Aan wie behoort welk deel van het gebouw toe? Welke delen zijn gemeenschappelijke ruimte? Hierover mag op geen enkele wijze misverstanden over ontstaan.

De wet vereist dat een splitsingsakte voldoet aan de volgende eisen:

  • De vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond.
  • Een nauwkeurige omschrijven van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de bedoelde tekening, alsmede de vermelding voor elk gedeelte tot welk appartementsrecht de bevoegdheid tot gebruik daarvan behoort.
  • De kadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermelding van de appartementseigenaar.
  • Een regelement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig aangeduid modelreglement dat is ingeschreven in de openbare registers ter plaatse waar de akte moet worden ingeschreven.

Wijziging

Het kan zijn dat een nieuw of een bestaand gebouw wordt onder-gesplist of dat er een wijziging in de splitsingstekening nodig is vanwege een verbouwing, herindeling of uitbreiding.