ENERGIEPRESTATIE (EP)

Een EP berekening is benodigd bij een aanvraag omgevingsvergunning, oplevering nieuwbouw en een energielabel voor bestaande gebouwen bij verkoop en/ of verhuur.  Bouwplanmakers is gecertificeerd en maakt deze berekeningen, voor zowel woningen als utiliteit en zowel basis als detail berekeningen.

De EP berekening is een indieningsvereiste bij een vergunningsaanvraag en hiervoor is een BRL 9500 certificering nodig. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw bestaande woning of utiliteitsbouw is. Klik hier voor meer informatie of het aanvragen van een e-label. Of stuur uw vragen naar energielabel@bouwplanmakers.nl.

Duurzaamheid

Voor een EP berekening wordt de schil van een gebouw uitgerekend, in combinatie met de installaties, zodat u weet welke maatregelen het meeste effect hebben. We nemen diverse duurzaamheidsopties hierin mee. Bouwplanmakers zorgt voor twee varianten met een basisambitie en een duurzaamheidsambitie die voldoen aan het bouwbesluit. Zo kunt u zelf aan de knoppen draaien. U kunt bijvoorbeeld kiezen om een hoogwaardige isolatiewaarde in de gevels toe te passen, zodat er minder zonnepanelen nodig zijn. Of u kunt bijvoorbeeld kiezen voor een warmtepomp, zodat u geen douchewaterterugwinning hoeft toe te passen.

Nul Op Meter (NOM) woning

Bouwplanmakers heeft verschillende NOM woningen gerealiseerd. Een nul-op-de-meter ofwel NOM woning is energieneutraal en levert de bewoners een besparing op de kosten voor energie op.

Bouwplanmakers hanteert voor woningbouw de rekeningmethodiek, zoals die is opgesteld door Woningborg. Uitgangspunt is dat de woning zelf de benodigde energie opwekt. Hierbij wordt als eis gesteld dat naast de energie die nodig is voor het gebouw zelf (gebouw gebonden verbruik), ook de energie moet worden opgewerkt ten behoeve van de gebruiker (gebruiksgebonden gebruik). Denk hierbij aan bijvoorbeeld een wasmachine, koffiezetapparaat of televisie. Dit betekent dat minimaal 3150 Kw uur opgewekt moet worden.

Energie Prestatie Vergoeding (EPV)

Voor een woningbouwvereniging maakt Bouwplanmakers naast een EPC berekening ook een EPV berekening. Dat is de Energie Prestatie Vergoeding. Sinds 2016 is de huurwet veranderd. Woningbouwverenigingen kregen toen de mogelijkheid de extra investering voor de NOM woning woning via de huurder te verrekenen. De huurder hoeft dan geen energiekosten te betalen aan de energieleverancier, maar aan de woningbouwvereniging. De woning verbruikt dan geen energie meer en dat is winst voor iedereen.