De allerbelangrijkste vraag, voordat er besloten wordt om te gaan bouwen, is: Wat kost het? Wij maken een calculatie van de bouwkosten van uw werk of we controleren de prijs van de begroting welke reeds door een ander is aangeleverd. Wij werken voor particulieren, bedrijven, gemeentes, VvE’s etc.

brandweer

Deze calculaties maken we voor zowel nieuwbouw als renovatie en voor zowel woningbouw als utiliteit. Om de bouwkosten van uw project beheersbaar te houden, maken wij samen met u een programma van eisen. Hieraan koppelen wij de financiële mogelijkheden. In dit programma staan:

 • De vastgestelde en gedifferentieerde grondkosten (woningbouw);
 • De berekende bijkomende kosten;
 • Het door ons uitgezette tijdspad (planning en financieringskosten);
 • De voorbereidende besprekingen met gemeenten, nutsbedrijven, waterschap, brandweer, architect, etc;
 • De kostentoetsing van de bouwplannen op architectuur en stedenbouw;
 • De beoordeling van de kwaliteit/kostenverhouding ten opzichte van het programma van eisen en de onderhandelingen (in bouwteam) met betrekking tot de prijsvorming van de verschillende partijen;
 • De opstelling en controle van de contractstukken;
 • De bepaalde stichtingskosten;
 • De vastgestelde huisvestingskosten en rendementen;
 • De financieringsprognoses.

Calculatie

Wat zijn de kosten van uw bouwplannen? Belangrijk is dat u weet waar u financieel aan toe bent. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het vooraf bepalen van bouwkosten. Wij kunnen precies het kostenplaatje maken van uw ideeën. U kunt bij ons terecht voor:

 • Gespecificeerde begrotingen gemaakt in IBIS-TRAD
  Onderscheiden in:

  • Manuren, materialen, onderaannemers, bouwplaatskosten en materieel;
  • Aanvragen van leveranciers en onderaannemers;
  • Prijsvergelijkingen leveranciers en onderaannemers;
  • Voorstellen alternatieve bouwmaterialen en bouwmethoden.
 • Het maken van ramingen
  • Op basis van een eerste schetsontwerp een kostenraming middels een
   elementenbegroting;
  • Het maken van voorstellen voor ontwerpaanpassingen binnen het gestelde budget.
 • Het maken van werkbegrotingen
  • Volledig gecodeerd, naar wens of met uw eigen codesysteem;
  • Sorteren en comprimeren;
  • Bijlevering van de uittrekstaten.