Ontwerp & Bouwkundig tekenwerk

Het ontwerp vormt de basis van uw bouwproject. Uw ideeën vertalen wij in ontwerpen en we dragen zo mogelijk alternatieven aan. Net als andere architecten bureau’s visualiseren we dit in ontwerp-en bouwtekeningen. Al ons tekenwerk maken wij met het bouwkundige vectormatige softwarepakket ARKEY-VMV (CAD). Vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de werktekeningen. Voordeel is dat de tekeningen die wij in ARKEY maken goed uitwisselbaar zijn met andere tekensystemen. Dat maakt informatie uitwisselen tussen verschillende diensten, zoals de installateur, heel gemakkelijk. We maken desgewenst een 3D panorama’s waarmee je met je mobiele telefoon of Ipad rond kan kijken in het ontwerp.

Tekenwerkzaamheden

 • De vastgestelde en gedifferentieerde grondkosten (woningbouw);
 • Bij de uitbreiding of verbouwing van een bestaand gebouw komen wij ter plaatse inmeten en fotograferen. Vervolgens digitaliseren we de bestaande toestand van het bouwwerk.
 • We maken voorlopige schetsen. Dit noemen we ‘praatplannen’.
 • Bij het ontwerp van nieuwbouw beginnen we uiteraard “from scratch”.
 • We maken perspectieven, fotobewerkingen en Artist Impressions, voor bijvoorbeeld presentaties..
 • Een 3 D panorama geeft desgewenst een uitstekend beeld van het nog niet bestaande bouwerk. Met een mobiele telefoon of Ipad kan rondgekeken worden op locatie alsof het er al staat. Een 3D film in vogelvlucht behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Als u uw plannen bij de gemeente moet indienen voor bijvoorbeeld een toetsing aan het bestemmingsplan of een beoordeling door de welstandscommissie, maken wij voor u de Voorlopig Ontwerp tekeningen.
 • We maken Definitief Ontwerp tekeningen, deze tekeningen zijn de basis voor de bestektekeningen.
 • Opvolgend maken we dan de bestektekeningen. Deze zijn nodig voor de bouwvergunningsaanvraag, eventueel de milieuvergunningsaanvraag en de verdere calculatie.
 • Tijdens de uitvoering van het project zijn werktekeningen nodig. Deze tekeningen beslaan het hele bouwtraject zoals werkplattegronden, detailleringen, constructietekeningen (wij verwerken de gegevens van de Statische Constructieberekening in de tekeningen), vloerenplannen, plafondindelingen en verder alles wat nodig is voor een goed verloop van de bouw.
 • We verstrekken de tekeningen als digitaal pdf bestand per email of via what’s app. Desgewenst sturen we een dwg bestand, zodat andere partijen (zoals een constructeur) hun informatie in dezelfde tekening kan verwerken. Ook kunnen we de tekeningen in print in kleur en op groot formaat (maximaal A1) aanleveren.
 • We maken revisietekeningen.