Ontwerp & Bouwkundig tekenwerk

Het ontwerp vormt de basis van uw bouwproject. Uw ideeën vertalen wij in ontwerpen en we dragen zo mogelijk alternatieven aan. Net als andere architecten bureau’s visualiseren we dit in ontwerp-en bouwtekeningen. Al ons tekenwerk maken wij met het bouwkundige vectormatige softwarepakket ARKEY-VMV (CAD). Van het voorlopig ontwerp tot en met de werktekeningen.
Voordeel is dat de tekeningen die wij in ARKEY maken goed uitwisselbaar zijn met andere
tekensystemen. Dat maakt informatie uitwisselen tussen verschillende diensten, zoals de
installateur, heel gemakkelijk.

Uiteraard werken we met de laatste versies van de software en ontwerpen we ook in(Bouw
Informatie Model (BIM) voor een perfect 3d model waar bouwkundig en installatietechnisch tekenwerk naadloos geïntegreerd zijn.
Ook maken we schetsmatige en fotorealistische 3D visualisaties om een goed beeld te krijgen van een ontwerp. Deze 3D modellen van bouwwerken kunnen we genereren uit CAD of Sketchup programma’s.

Tekenwerkzaamheden

 • De vastgestelde en gedifferentieerde grondkosten (woningbouw);
 • Bij de uitbreiding of verbouwing van een bestaand gebouw komen wij ter plaatse inmeten en fotograferen. Vervolgens digitaliseren we de bestaande toestand van het bouwwerk.
 • We maken voorlopige schetsen. Dit noemen we ‘praatplannen’.
 • Bij het ontwerp van nieuwbouw beginnen we uiteraard “from scratch”.
 • We maken perspectieven en Artist Impressions, voor bijvoorbeeld presentaties.
 • Het maken van een 3-dimensionale tekenfilm (virtual-reality) is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een vogelvlucht rondom het nog niet bestaande bouwwerk.
 • Als u uw plannen bij de gemeente moet indienen voor bijvoorbeeld een toetsing aan het bestemmingsplan of een beoordeling door de welstandscommissie, maken wij voor u de Voorlopig Ontwerp tekeningen.
 • We maken Definitief Ontwerp tekeningen, deze tekeningen zijn de basis voor de bestektekeningen.
 • Opvolgend maken we dan de bestektekeningen. Deze zijn nodig voor de bouwvergunningsaanvraag, eventueel de milieuvergunningsaanvraag en de verdere calculatie.
 • Tijdens de uitvoering van het project zijn werktekeningen nodig. Deze tekeningen beslaan het hele bouwtraject zoals werkplattegronden, detailleringen, constructietekeningen (wij verwerken de gegevens van de Statische Constructieberekening in de tekeningen), vloerenplannen, plafondindelingen en verder alles wat nodig is voor een goed verloop van de bouw.
 • We maken revisietekeningen.

Meer informatie

Voor bijvoorbeeld fotobewerking maken wij gebruik van de pakketten CORELDRAW X3 en COREL PHOTO-PAINT X3. Als het nodig is printen wij he tekeningen volledig in kleur op groot formaat uit. Daarnaast kunnen we de tekeningen omzetten naar een PDF-bestand, zodat u thuis vanuit uw e-mail de tekeningen kan bekijken.