Werkwijze Bouwplanmakers

Een bouwproces brengt veel vragen en keuzes met zich mee. Wat kost het om een kantoor, bedrijfshal of woning te (ver)bouwen? Wat mag er wel en wat niet? U komt voor de keuze van bouwstijl, -methode en -materialen te staan of misschien is het verduurzamen van een bestaand pand een wens. Bouwplanmakers denkt én doet graag met u mee, waarin we u kunnen begeleiden van idee naar concreet resultaat. We zijn onafhankelijk en zorgen voor een helder en transparant bouwproces. Onze werkwijze is onder te verdelen in de volgende stappen:

Startfase

Om uw bouwvraag helder te krijgen, beginnen we met een oriënterend gesprek. Het liefst komen we naar u toe, zodat we een goede indruk krijgen van uw bedoeling en smaak. Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op ons kantoor. Op basis van dit gesprek maken we een plan van aanpak waar ook een uitgebreid omschreven en gespecificeerd overzicht van onze kosten bij hoort. Hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan. Bij ons gaan helderheid en duidelijkheid boven alles!

Ontwerpfase

U vertelt ons uw wensen, die wij vastleggen in een Programma Van Eisen (PvE). Wilt u openslaande deuren naar de tuin? Hoeveel slaapkamers zijn er nodig? Is er ruimte voor een kookeiland? Hoeveel mensen werken er in het kantoor? Vele vragen komen aan bod. Wij vertalen uw wensen in een schetsontwerp, indien nodig met enkele varianten. Als het schetsontwerp (na goed overleg) klaar is, volgt vaak een zogenaamd “vooroverleg” met de gemeente, waarin het plan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en het wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Als alles akkoord is, gaan we over naar een definitief ontwerp. Vervolgens maken we een stichtingskostenopzet, zodat het voor u duidelijk is wat de investering is.

Voorbereidingsfase

Met een definitief ontwerp gaan we het plan verder technisch uitwerken en de benodigde (bestek)tekeningen, (constructie)berekeningen en bouwbesluittoets maken voor het indienen bij de gemeente (via het omgevingsloket). De omgevingsvergunning kan bestaan uit diverse onderdelen, bijvoorbeeld slopen, bouwen, milieu, kappen van bomen, uitrit of monument. U hoeft zich hier verder geen zorgen om te maken, wij kunnen alles voor u uit handen nemen! De vergunningsprocedure duurt ongeveer 8 à 14 weken, in deze tijd kunnen we een calculatie of een offerteaanvraag doen bij een of meerdere aannemers indien gewenst een officiële aanbesteding met STABU-bestek. (een gestandaardiseerde besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.)

Uitvoeringsfase

Na de opdrachtverstrekking aan de aannemer kunnen wij namens u de begeleiding van de bouw doen, inclusief de bouwvergaderingen (zodat de voortgang bewaakt wordt en tussentijdse afspraken worden vastgelegd), verrekening van meer- en minderwerken en uiteraard tot slot de oplevering. Wilt u een deel, delen of het gehele project uitbesteden? Neem dan contact op met Bouwplanmakers.