Algemeen

Vanaf 1 januari 2021 gelden de BENG-eisen voor alle nieuwbouw. Alle vergunningsaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) om de CO2 uitstoot terug te dringen. Bouwplanmakers is (via een koepelorganisatie) gecertificeerd om de BENG berekeningen af te melden.

Bij de vergunningsaanvraag wordt door een energieprestatie-berekening getoetst of het gebouw voldoet aan de minimale BENG-eisen aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De eisen van de BENG spelen in alle fases van het bouwproces een rol en Bouwplanmakers is up-to-date en begeleidt u in het hele proces, zodat uw woning of kantoor aan de BENG eisen voldoet.